NAU MAI KYLIE BROWN KI TE MĀTĀWAI – TE AO PĀPĀHO

Tēnā koutou e te ao pāpāho reo Māori

Tēnā tātou katoa. E mahi tahi ana Ngā Aho Whakaari me Te Whakaruruhau o Ngā Reo Irirangi Māori ki te whakatūturu i te māngai ao pāpāho reo Māori ka noho ki te tēpu matua o Te Mātāwai. 

We would like to congratulate Renata Kylie Brown as the successful candidate chosen to represent Te Ao Pāpāho on the Board of Te Mātāwai. Kylie was selected from a robust process when members of Ngā Aho Whakaari and Te Whakaruruhau ō Ngā Reo Irirangi ō Aōtearoa were invited to apply for the opportunity to represent media on Te Mātāwai.

REO MĀORI

He uri nō Ngāi Takoto, nō Te Aupōuri, nō Ngāti Porou. Ko te reo irirangi Māori, ko te hanga hōtaka pouaka whakaata me te whakawhitiwhiti kōrero ngā mahi kua mahia e Kylie Brown. E noho ana a Kylie ki te Poari o Te Hiku Media, he kaitohutohu ia ki Ngā Pou Taunaha mō ngā take reo Māori, ko ia te ētita o te papakupu He Pātaka Kupu, ka mutu i te tau 2011, ko ia te tuatahi ki te tūranga Kaitohutohu Reo Māori Mātāmua i Te Taura Whiri i te Reo Māori.

‘E rongo ana au i te nui o ngā kawenga o tēnei whiringa, ka mutu ka pukumahi au ki te whakatinana i ngā tino hiahia me ngā whakaaro o Ngā Aho Whakaari me Te Whakaruruhau o Ngā Reo Irirangi Māori.’

REO PĀKEHĀ

From Ngāi Takoto, Te Aupōuri and Ngāti Porou, Kylie Brown’s experience includes Māori radio, Māori television production and communications. Kylie is a Board member of Te Hiku Media, provides technical Māori language advice to the New Zealand National Geographic Board, is an Editor of the dictionary He Pātaka Kupu, and in 2011 was established as the first Principal Linguist of Te Taura Whiri i te Reo Māori.

‘I understand the responsibility this appointment brings and intend to work hard to understand and accurately reflect the views and needs of Ngā Aho Whakaari and Te Whakaruruhau o Ngā Reo Irirangi Māori.’

Background  

Ngā Aho Whakaari (Māori in Screen Production NZ) and Te Whakaruruhau o Ngā Reo Irirangi Māori (National Māori Radio Network) recently sought to replace Scotty Morrison as our member representing media to Te Mātāwai as his tenure drew to a close.

Te Mātāwai is established under Te Ture mō Te Reo Māori 2016 (the Act). Te Mātāwai  is an independent statutory entity charged with leading revitalisation of te reo Māori on behalf of iwi and Māori. The Board is comprised of seven iwi cluster members, four organisation members (including Education, Media, Community, Urban) and two members appointed by the Minister of Māori Development (the Minister).

Approximately $3 million is set aside for operating costs, $10m towards investment in homes and communities and $1 million for research and evaluation. In addition, Te Mātāwai has an oversight role over Māori Television Service (appointing members, and approving the Statement of Intent) and makes nominations to the Minister for appointments to Te Taura Whiri and Te Māngai Pāho.

The current operating model for Te Mātāwai is organised around three key areas:

  • Te Matatū: strategy and influence
  • Te Mātāuru: investment
  • Te Mātātupu: research and evaluation.