Pohutukawa tree

Ngā mihi mahana o te wā kia koutou katoa me ou koutou whānau.

Tēnā koutou o te ao pāpāoho me nga ringa rehe o te ao kiriata. Ko tenei te mihi a Hine Raumati me Tane Rore a te Poari ki a koutou katoa. Kia huri o tātou whakaaro ki a rātou kua wehe atu ki te pō moe mai koutou. A ka tika kia hoki ki te ao tūroa ki a tātou te hunga ora e kawe tonu ngā kaupapa, ngā tīkanga me te reo rangatira a oū tātou mātua tūpuna tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā tātou katoa.

The Board of Ngā Aho Whakaari wish all our members and associates a merry Christmas and look forward to a creative and exciting New Year.  Travel safely and be good to yourself and to your loved ones.

Office Hours & Dates

The Ngā Aho Whakaari office at 195 Ponsonby Road, Ponsonby will officially be closed from Tuesday 22nd December to Monday 11th January.

However I will be contactable by email admin@ngaahowhakaari.co.nzngaahowhakaari.co.nz or by mobile 0212432731 but I tend to wander off where there is no mobile service or internet or electricity or even landlines sometimes so leave a message and when I get service I will reply.

105036-thornton-beach-holiday-park-3

New Ngā Aho Iti Shorts 2016.

We will be supporting more Ngā Aho Short films in the New Year.  More information next year and we look forward to supporting more Māori inspired, Māori produced, Māori written, Māori stories on screen.

MTS Funding Rounds

Taika